Zámek na mapách - pluhuvzdar.bonacina.cz
malé logo

   Titulní stránka    Výkresy    3D model    Stručná historie    Zámek na mapách    Summary in English

Titulní stránka  »  Zámek na mapách

Zámek na mapách

Zámek a obec Pluhův Žďár na historických a současných online mapách.

Zámek v katastrální mapě

zdroj: Český úřad zeměměřický a katastrální

mapa pozemkového katastru, souřadnicový systém Gusterberg, původní mapa z roku 1828, aktualizovaná až do 50. let 20. století

aktuální katastrální mapa digitalizovaná, souřadnicový systém JTSK, r. 2017

Zámek a obec na historických mapách


Müllerova mapa Čech
1720


I. vojenské mapování – Josefské
1764-1768 a 1780-1783 (rektifikace), měřítko 1:28 800


II. vojenské mapování - Františkovo
1836-1852, měřítko 1:28 800


III. vojenské mapování - Františko-josefské
1877-1880 (Čechy), měřítko 1:25 000


Mapy stabilního katastru
1828 měřítko 1:2 880

Na další mapy z vojenského mapování se lze podívat na internetových stránkách http://www.geolab.cz.

Na další mapy z císařských povinných otisků stabilního katastru se lze podívat na internetových stránkách http://archivnimapy.cuzk.cz.

Zdroj zde publikovaných vojenských mapových děl:
© 1st (2nd ) Military Survey, Section No. xy, Austrian State Archive/Military Archive, Vienna
© Laboratoř geoinformatiky Univerzita J.E. Purkyně - http://www.geolab.cz
© Ministerstvo životního prostředí ČR - www.mzp.cz

u Müllerova mapování je pak povinnost citovat:
© Historický ústav AV ČR - www.hiu.cas.cz/cs

Současné online mapy

Mapy.cz - Seznam

Google Maps


Zobrazit místo Pluhův Žďár na větší mapě 

SmartGeo