Literatura - pluhuvzdar.bonacina.cz
malé logo

   Titulní stránka    Výkresy    3D model    Stručná historie    Zámek na mapách    Summary in English

Titulní stránka  »  Literatura

Literatura

Literatura

[1] KASTLOVÁ. Studie rekonstrukce – Zámek Pluhův Žďár. České Budějovice: firma PROGRES s.r.o., Rudolfská 88, 1997. 25 s.

[2] MUK. Stavebně historický průzkum. Praha: Specializovaný ústav pro rekonstrukci památkových měst a objektů v Praze. Ateliér 04 Dr. Muka, 1994. 70s.

[3] ČÚGK. Směrnice pro zaměřování nemovitých kulturních památek č. 6510/1975-22. Praha, 1975.

[4] ČUZK: Internetové stránky státní správy zeměměřictví a katastru [on-line]. Český úřad zeměměřický a katastrální, Praha. 2006. Dostupný na http://www.cuzk.cz/.

[5] ČÚZK. Návod pro obnovu katastrálního operátu mapováním 30.4.1997 č.j. 21/1997-23. Praha, 1997.

[6] NEVOSÁD, Zdeněk; VITÁSEK, Josef; BUREŠ Jiří. Geodézie IV Souřadnicové výpočty. Brno: CERM, 2002. 157 s. ISBN 80-214-2301-3.

[7] ŠVÁBENSKÝ, Otakar; VITULA, Alexej. Inženýrská geodézie Návody ke cvičením II. Brno: PC-DIR, 1993. 198 s.

[8] HAMPACHER, Miroslav; RADOUCH, Vladimír. Teorie chyb a vyrovnávací počet 10. Praha: ČVUT, 1997. 159 s. ISBN 80-01-01704-4.

[9] SEHNAL, Jan. Nápověda Groma v.7.0 [on-line]. Groma – Geodetický software, Praha. 2005. Dostupný na http://www.groma.cz/.

[10] ČSN 73 0415 - Geodetické body, 1980.

[11] ČSN 01 3420 - Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části, 2004.

[12] VLČEK, Milan; MOUDRÝ, Ivan; NOVOTNÝ, Miloslav; LANKOVÁ, Helena; BENEŠ, Petr. Projektování rekonstrukcí a modernizací. Brno: SPŠS, 1993. 123 s. 

SmartGeo