Zaměření historické památky - zámek Pluhův Žďár - pluhuvzdar.bonacina.cz
malé logo

   Titulní stránka    Výkresy    3D model    Stručná historie    Zámek na mapách    Summary in English

Titulní stránka  »  Výkresy

Výkresy pohledů, půdorysů a řezů

Stavební výkresy pro projektanta a architekta na základě geodetického zaměření.

Pohledy na zámek ze světových stran

Severní pohled
Severní pohled

Východní pohled
Východní pohled

Jížní pohled
Jížní pohled

Západní pohled
Západní pohled

Půdorysné výkresy zámku

Výsledné tisky půdorysných výkresů byly plotrovány na formát A0 v měřítku 1:50.

Výkres 1. podzemní podlaží - sklepení
výkres

Výkres 1. nadzemní podlaží - nádvoří a přízemí
výkres

Výkres 2. podzemní podlaží - pavlač a patro
výkres

Svislé řezy zámkem, pohledy z nádvoří

Řez AA, pohled jižní z nádvoří
click to enlarge

Řez BB, pohled západní z nádvoří
click to enlarge

Řez CC, pohled severní z nádvoří
click to enlarge

Řez DD, pohled východní z nádvoří
click to enlarge 

SmartGeo