Zaměření historické památky - zámek Pluhův Žďár - pluhuvzdar.bonacina.cz
malé logo

   Titulní stránka    Výkresy    3D model    Stručná historie    Zámek na mapách    Summary in English

Zaměření historické památky - zámek Pluhův Žďár Úvodní stránka pluhuvzdar.smartgeo.cz

Prezentace stavebně-geodetické dokumentace zámeckého objektu na základě geodetického zaměření.

čelní pohled na zámek Pluhův Žďár

Vítám Vás na internetové prezentaci určené geodetické dokumentaci zámku, které jsem se věnoval od června 2005 do května 2006, a s drobnými aktualizacemi až do dnešní doby. Některé části byly použity i pro mou diplomovou práci s názvem "Zaměření historické památky - zámek Pluhův Žďár".

Stránky slouží jako prezentace zámku z technického hlediska, ale taky snad kladného poukázání na řemeslo geodetů či zeměměřičů.

Geodetická dokumentace

U rekonstrukce takto prostorově složitého objektu je důležitým podkladem geodetická dokumentace, bez které by bylo vypracování architektonické studie nebo stavební dokumentace velmi složité.

Celá dokumentace je vyhotovena na základě geodetického zaměření skutečného stavu. Výsledné 3D souřadnice zaměřených bodů jsou připojeny do státních geodetických referenčních systémů - rovinného systému S-JTSK, výškového pak Bpv.

Výpočty byly prováděny v software Groma, kresba výkresů a 3D model byl tvořen v software Microstation ve formátu DGN + s exportem do DWG a PDF.

Půdorysné výkresy, svislé řezy a pohledy

Hlavní částí geodetické dokumentace a diplomové práce jsou půdorysné stavební výkresy, vyhotovené ve výsledném měřítku 1:50 pro tisk na formát A0. výkres půdorysu 1.NP

Zámek je rozdělen na 3 podlaží, jedno podzemní 1PP, a dvě nadzemní 1NP, 2NP. Další částí jsou pohledy na fasádu zámku a to z hlavních světových stran severní, západní, jižní, a východní a to ve výsledném měřítku 1:200. výkres pohled na severní stranu zámku Poslední a jednou z nejhezčích jsou asi stavební výkresy čtyř svislých řezů skrze nádvoří zámku A-A′, B-B′, C-C′, a D-D′ ve výsledném měřítku 1:100. výkres řezu A-A′

3D model zámku

Další možností jak si o zámku udělat představu je prohlédnutí 3D modelu, který je zde ke stažení. Po stažení a otevření tohoto programu vrmlview.exe (bez instalace) stačí otevřít nabídku "File - Open model - Data zamek 3D model - 3D_zamek-Pluhuv_Zdar.3ds". Data i samotný freeware program VRML View je možno si stáhnout v jednom paketu, a to v ZIPu (2,0 Mb) nebo RARu (1,7 Mb).

3D drátový model zámku

Zámek a obec na mapách

Obsahem stránek je také historický pohled na mapy minulých století z dané lokality a jejich grafické srovnání.

Identifikace

Zámek Pluhův Žďár je veden jako kulturní památka v seznamu Národního památkového úřadu od 31. 12. 1963, pod číslem v rejstříku 42119/3-2095. Tyto informace bylo možné ověřit na internetových stránkách NPÚ www.npu.cz.

Objekt stojí na stavební parcele č. 29 (číslo popisné 1) s výměrou 953 m2 (cca 30×35 m) v katastrálním území Pluhův Žďár.

Obec Pluhův Žďár se nachází asi 12 km severozápadně od Jindřichova Hradce a asi 5 km severně od Kardašovy Řečice. Zámek Pluhův Žďár leží v samotném středu obce společně se hřbitovem a kostelem Narození P. Marie, původně kaplí z r. 1542. Obec Pluhův Žďár leží v kraji jihočeském (okres Jindřichův Hradec).


Pluhův Žďár, okres Jindřichův Hradec, Jihočeský kraj, Česká republika
-
WGS84     49°13'27.9'' s.š., 14°53'31.1'' v.d.
-
S-JTSK     X = 1 142 666, Y = 721 913
-
S-42     X = 5 454 728, Y = 3 492 264SmartGeo